Formandens forord: Langsigtet strategi bærer frugt
Året i hovedtræk: Markant værditilvækst og fortsat fremgang
Årsregnskab: Overskud på 610 mio. kr.
Nyheder fra 2016
Interview med formanden
De fik lån til vækst i 2016
Hovedtal 5-års-oversigt